Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Coursera

Akademiskt skrivande

Lund University via Coursera

Overview

Hur lär jag mig skriva fungerande texter? Det är en fråga som många studenter söker svar på. I denna kurs tar vi upp vad som är viktigt i det akademiska skrivandet. Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. Du får också träning genom olika övningar och kortare skrivuppgifter.

Målet med kursen är att du ska kunna skriva akademiska texter i ditt ämne och också förstå hur du kan utvecklas som skribent.

Det här är de mer specifika målen för varje kursmodul.

Efter modul ett ska du steg för steg kunna planera ditt skrivande och kunna använda respons som ett medel för att göra texterna bättre och utvecklas som skribent.

Efter modul två ska du kunna anpassa en akademisk text till genre och ämnessammanhang samt utifrån genre och ämnessammanhang kunna välja innehåll, struktur och språkstil i din text.

Efter modul tre ska du kunna framställa dig själv som skribent och dina argument på ett trovärdigt sätt samt kunna skriva en text med flyt och korrekt språk.

Efter modul fyra ska du kunna referera och citera litteratur på ett akademiskt hederligt och korrekt sätt.

I den femte modulen, som mer specifikt riktar sig till lärare, får du tips om hur du kan integrera och formulera mål för skrivande i din egen ämnesundervisning, hur du kan motivera studenter samt hur du kan effektivisera skrivträning och textrespons.

Observera att alla uppgifter på den här kursen är frivilliga och du får inget intyg för att du har gjort dem. Men vi tror att de kommer att hjälpa dig att bli en bättre skribent så vi rekommenderar starkt att du gör så många uppgifter som möjligt. I så kallade “assignments” får du tillfälle att skriva en egen text utifrån instruktioner och kan därefter få den granskad av en annan kursdeltagare och du får också öva på att själv ge respons. Detta är nyttiga erfarenheter som kommer att hjälpa dig i ditt skrivande.

Syllabus

 • Varför skriver man?
  • Hej! Välkommen till första kursveckan! Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. Du kommer också att lära dig en del om vad som kännetecknar det akademiska skrivandet – för det är ju det som den här kursen handlar om. Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. Nu kan du sätta igång med lektion 1!
 • Hur bygger man en akademisk text?
  • Hej! Välkommen till vecka 2! Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. Vi har intervjuat erfarna lärare och studenter som berättar om vanliga problem och fallgropar i skrivandet och delar med sig av sina bästa tips. Resten av veckan ägnar vi åt den akademiska texten som helhet: om hur du lägger texten på rätt nivå, om hur du disponerar och strukturerar. I slutet av veckan får du arbeta med syfte, frågeställning och slutsats i en egen text. Nu kan du gå till lektion 2!
 • Hur ser det akademiska språket ut?
  • Hej igen! Den här veckan kommer vi att gå lite djupare in i texten. Vi kommer att tala om hur du framställer dig själv som skribent och hur du argumenterar på ett trovärdigt sätt. I slutet av veckan kommer du att lära dig hur du skapar flyt i texten och undviker vanliga språkfel. Avslutningsvis ska du själv skriva en text med en tydlig röd tråd. Nu kan du gå till lektion 3!
 • Vad innebär akademisk hederlighet?
  • Hej! Det här är sista veckan som riktar sig till dig som är student. Nu får du lära dig hur du refererar och citerar litteratur på rätt sätt. Det är det som kallas akademisk hederlighet och helt nödvändigt att känna till när du skriver i akademiska sammanhang. Nu kan du gå till lektion 4!
 • Till lärare: Hur utvecklar vi studenters skrivande?
  • Hej! Den här veckan riktar vi oss speciellt till dig som är lärare. Vilket ämne du än undervisar i behöver dina studenter kunna skriva. De kan skriva för att kommunicera sina kunskaper till andra eller för att fördjupa sitt eget lärande. Den här veckan handlar om hur du kan integrera och formulera mål för skrivande i din egen ämnesundervisning. Du får också tips på hur du kan effektivisera skrivträning och textrespons. Nu kan du gå till lektion 1!

Taught by

Susanne Pelger and Sara Santesson

Reviews

4.6 rating at Coursera based on 14 ratings

Start your review of Akademiskt skrivande

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.