Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

EMMA

Blended learning ontwikkelen

Open Universiteit Nederland via EMMA

Overview

Deze Massive Open Online Course (MOOC) is bedoeld voor docenten die een (bestaande) cursus (opnieuw) willen ontwerpen, en daarbij online leren willen afwisselen met face-to-face bijeenkomsten. Tijdens deze MOOC analyseren we verschillende voorbeelden van blended learning. U kunt daarnaast via een extra opdracht aan de slag gaan met het maken van een ontwerp van een cursus waarbij sprake is van een effectief en aantrekkelijk gebruik van internettechnologie. U bent in staat keuzes aan de hand van literatuur te onderbouwen.

De MOOC heeft een doorlooptijd van 7 weken. De onderwerpen die aan bod komen, zijn: toetsen, beoordelen en feedback geven, communiceren en samenwerkend leren, communiceren en individueel leren, en ontwikkelen van leerstof, allen uiteraard met behulp van internettechnologie.

Iedere studietaak bevat opdrachten die u voorlegt aan de andere deelnemers. Daarnaast kunt u zich verder verdiepen in blended learning door te kiezen voor verdiepingsopdrachten of door een herontwerp te maken.

We vragen van u om actief mee te doen en te reageren op uitwerkingen van de overige deelnemers.

De studiebelasting bedraagt ongeveer 3 uur per week. Deelname aan deze cursus is gratis.

De materialen binnen deze cursus hebben de licentievoorwaarden CC BY-NC-SA van Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/, tenzij anders vermeld.

Taught by

Francis Brouns

Related Courses

Reviews

Start your review of Blended learning ontwikkelen

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free