Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Stanford University

Know HBV And HCV - - - - Hiểu Rõ Về Viêm Gan B Và C (English & Vietnamese)

Stanford University and Stanford Medicine via Stanford OpenEdx

This course may be unavailable.

Overview

Worldwide, chronic hepatitis B and C are the leading courses of liver cancer, which is largely preventable with hepatitis B vaccination and proper screening and management of chronic hepatitis B and C infections.

KNOW HBV / HCV is an open-access online course for health care practitioners who work in primary health care settings. The course is designed to educate health professionals about types of viral hepatitis, its transmission routes, prevention and vaccination of hepatitis B, and help them to develop skills to effectively prevent, diagnose and manage patients with chronic hepatitis B and C infection. We believe that building knowledge and skills of health professionals in hepatitis B and C prevention and control can improve hepatitis B vaccination coverage, reduce hepatitis B and C infection and liver cancer.

KNOW HBV / HCV features the most update data and technical guidelines from World Health Organization (WHO) and the Vietnam Ministry of Health. The training is developed by the Asian Liver Center at Stanford University in partnership with General Department of Preventive Medicine, Ministry of Health of Vietnam.

GIỚI THIỆU
Viêm gan vi rút B và C mạn tính là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới ung thư gan. Tiêm vắc xin dự phòng viêm gan B và xét nghiệm sớm, theo dõi và điều trị đúng cách viêm gan B và C mạn có thể giúp phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan.

HIỂU RÕ VỀ VIÊM GAN B VÀ C là khoá học miễn phí qua mạng dành cho nhân viên y tế. Khoá học nhằm cung cấp thông tin về các loại viêm gan vi rút và đường lây truyền, tiêm vắc xin và dự phòng viêm gan B, các kỹ năng về chẩn đoán, theo dõi và điều trị viêm gan B và C mạn. Mục đích của khoá học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên y tế về dự phòng và kiểm soát viêm gan B và C mạn để tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng viêm ga B, giảm gánh nặng bệnh tật do viêm gan B, C và ung thư gan.

Nội dung khoá học dựa trên các số liệu và hướng dẫn kỹ thuật cập nhật nhất từ Tổ chức y tế thế giới và Bộ y tế.

Reviews

Start your review of Know HBV And HCV - - - - Hiểu Rõ Về Viêm Gan B Và C (English & Vietnamese)

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.