Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Online Course

เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น (Introduction to Tennis )

Chiang Mai University via ThaiMOOC

(0)
Found in Sports Courses

Taken this course? Share your experience with other students. Write review

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา

กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้องกันการบาดเจ็บ และควรได้รับคำแนะนำในเรื่องกติกา มารยาทที่ดี ผู้เล่นก็จะสามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

การเปิดกระบวนวิชาเทคนิคการเล่นเบื้องต้น จึงเหมาะกันผู้เรียนที่ต้องการเรียนและฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง โดยเนื้อหาจะมีการอธิบาย และแบบฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตามแบบฝึกมาตรฐานจาก ITF ที่ได้รับการยอมรับ มีเนื้อหาได้แก่ การฝึกระบบประสาทสัมผัส การตีลูกโฟร์แฮนด์ การตีลูกแบ็คแฮนด์ การตีลูกกระดอนผนัง การเสิร์ฟ การรับลูกเสิร์ฟ มีการฝึกฝนกันอย่างแพร่หลาย และยังมีเกมส์เสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งการอธิบายถึงกติกา มารยาทที่ผู้เรียนควรจะรู้ การสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) จึงเป็นการเปิดการฝึกประสบการณ์ที่การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการฝึกหัดการเล่นเทนนิส ซึ่งไม่จำกัดอายุของผู้เรียน สามารถเข้ามาดูแบบฝึกในหัวข้อต่าง ๆ โดยหนึ่งหัวข้อใช้เวลาเพียงหนึ่งคาบหรือหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือถ้าผู้เรียนต้องใช้เวลาการฝึกมากกว่านี้ ก็จะยิ่งมีความชำนาญ ทำให้เกิดความมั่นใจในการจะเข้าสู่บทเรียนต่อไปได้ ดังนั้นหัวใจหลักของการฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านระบบนี้คือ การจับหลักที่สำคัญของหัวข้อ สังเกต ทำการฝึกฝน ประเมินผล ทำซ้ำ ๆ เพื่อความชำนาญ และแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งในการเรียนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในแต่ละหัวข้อผู้เรียนยังสามารถเปิดดูวีดีทัศน์ได้แบบไม่จำกัดครั้ง มีระบบที่ให้ผู้สอนได้ติดตามพัฒนาการของผู้เรียน และตอบข้อสักถามต่าง ๆ ผ่านระบบ หรือสามารถมาพบผู้สอนได้ตามสถานที่ และเวลาที่นัดหมาย เพื่อทบทวน แก้ไข ให้ผ่านการประเมินผลขั้นพื้นฐานที่ผู้สอนกำหนดไว้ หรือจะส่งไฟล์วีดีโอการทดสอบตามแบบฝึกมาเพื่อวัดการประเมิน ตามแต่ผู้เรียนจะสะดวก

ปัจจุบันการศึกษา การจัดการเรียนรู้มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ การเรียนรู้ในแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเล่นเทนนิส เรียนรู้ได้จริง ทำได้จริง ฝึกฝนด้วยตนเอง และฝึกตามหลักที่มีความเป็นสากล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและแสดงทักษะพื้นฐานการเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี
  2. ผู้เรียนเข้าใจกฎ กติกา ในการเล่นได้เป็นอย่างดี
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายมารยาทการใช้สถานที่และการเป็นผู้เล่นที่ดีได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสได้

Reviews for ThaiMOOC's เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น (Introduction to Tennis ) Based on 0 reviews

  • 5 star 0%
  • 4 star 0%
  • 3 star 0%
  • 2 star 0%
  • 1 star 0%

Did you take this course? Share your experience with other students.

Write a review

Class Central

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free

Never stop learning Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free