Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

via Udemy

Overview

Sıfırdan çok katmanlı mimari ile asp.net core mvc web veya api uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz

What you'll learn:
 • Sıfırdan çok katmanlı mimari ile aspnet core mvc/api uygulaması geliştirmeyi öğreneceksiniz

Bu kursumda çok katmanlı mimari kullanarak sıfırdan asp.net core api veya web uygulaması inşa etmeyi öğreneceksiniz.

Bu Kurs aşağıdaki konuları içermektedir.

 • N katmanlı mimari ile uygulama nasıl inşa edilir ?

 • Core katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Data katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Service katmanı nasıl inşa edilir ?

 • Generic Repository çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • UnitOfWork çok katmanlı mimariye nasıl implement edilir ?

 • Migration işlemleri nasıl gerçekleştirilir ?

 • Hata yönetimi Global olarak nasıl ele alınır ?

 • Action Methodlar içerisinde kod tekrarlarından nasıl kaçınılır ?

 • AutoMapper kütüphanesi çok katmanlı mimaride nasıl kullanılır ?

 • Çok katmanlı Mimari ile Entity Framework nasıl kullanılır ?

 • Global hata yönetimi nasıl ele alınır ?


Kursa ait tüm ders kodları github adresinden indirilebilecektir.

Taught by

Fatih Çakıroğlu

Related Courses

Reviews

Start your review of AspNet Core Web/API + Çok Katmanlı Mimari | Best Practices

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free