Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Asp.Net Core Dependency Injection Container

via Udemy

Overview

Save Over 40% with an Annual Subscription to Udemy Personal Plan.
Asp .Net Core Dependency Injection Container, C#, Dependency Inversion, IOC,Lously Coupling,Clean Code,Service Lifetimes

What you'll learn:
  • Microsoft Dependency Injection Container Nedir, Nasıl Kullanılır?
  • Dependency Inversion Prinsiple Nedir?
  • Service Lifetime'lar nelerdir? Birbirleri Arasındaki İlişkileri Nasıl Yönetiriz?
  • Transient, Scoped, Singleton Lifetime'ları Ne Zaman Kullanırız?

Dependency Inversion, Inversion Of Control, IOC Container, Dependency Injection gibi kavramlar günümüz dünyasında kod geliştirirken çok önemli fakat çok karıştırılan kavramlardır. Bu kurs içerisinde bu kavramları tanımlayacağız. ASP NET CORE Framework içerisinde Fundementals özellikler olarak gelen ve hemen hemen bütün komponentlerin temelini oluşturan Microsoft Dependency Injection Container'ı bütün özellikleriyle anlatacağız. Bu sayede, sizde güncel hayatta kod geliştirirken bu bilgileri kullanarak daha verimli, sürdürülebilir, test edilebilir ve lously coupled uygulamalar geliştirerek uygulamalarınızın kalitesini arttırabileceksiniz.

Dependency Inversion Prinsiple Nedir?

Inversion Of Control Prinsiple (IOC) Nedir?

Dependency Injection Design Pattern Nedir?

Dependency Injection Container'ı neden kullanırız?

Dependency Injection Container'ın yararları nelerdir?

Dependency Injection Container Kullanmadığımız takdirde hangi mimari sorunlar ile karşılaşırız? Bu sorunların dezavantajları nelerdir? Dependency Injection Container bu sorunlara nasıl çözüm olur?

Dependency nedir? Bağımlılıkları nasıl tespit ederiz?

Service Lifetime'lar nelerdir? Birbirleri arasındaki ilişkileri nasıl yönetiriz?

Transient, Scoped, Singleton Lifetime'lar ne zaman kullanılır?

gibi soruların yanıtlarını verirken;

Microsoft Dependency Injection Extension methodlar ve kullanımları hakkında örnekler, Microservice mimarili eğitim projesi üzerinden daha kompleks sorunların çözümleri hakkında örnekler yaparak Microsoft Depencency Injection Container'ın uçtan uca kullanımını öğreneceğiz. Dependency Injection kullanımı ile ilgili nasıl Clean Code geliştirme yapabileceğiniz üzerine bir kaç örneğimiz de olacak.

Beklentimiz, eğitimi takip ederken paralelde geliştirme yapmanız değil, eğitimde anlatılanlan senaryoları, kavramları ve neyi neden yaptığımızı anlamanızdır. Eğitimde kullanılan bütün projeler açık kaynak kod olarak paylaştık. Bu sayede eğitimde anlatılanlan kodları kendiniz de test edebilir ve eğitim içerisinde öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.
Taught by

Best Codder and Hasan Denli

Reviews

5 rating at Udemy based on 105 ratings

Start your review of Asp.Net Core Dependency Injection Container

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.