Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

AWS w 7 dni

via Udemy

Overview

Poznaj podstawy chmury AWS w kilka dni!

What you'll learn:
 • Założysz własne konto na platformie AWS i zaczniesz z niej korzystać!
 • Dowiesz się jak budować nowoczesne aplikacje z wykorzystaniem usług chmurowych AWS.
 • Poznasz podstawy analizy dużych zbiorów danych z wykorzystaniem takich usług chmurowych jak EMR, Athena, Redshift oraz QuickSight.
 • Poznasz podstawowe usługi sztucznej inteligencji takie jak Polly - czyli konwersja tekstu na audio, Rekognition - analiza zdjęć i video, Translate - konwersja tekstu z języka na język i inne.
 • Poznasz podstawy kontenerów dockerowych i dowiesz się jak nimi zarządzać w ekosystemie AWS z wykorzystaniem takich usług jak ECR, Fargate oraz ECS.
 • Dowiesdz się jak uruchamiać serwery wirtualne w chmurze z wykorzystaniem usługi EC2
 • Dowiesz się jak przechowywać dane w chmurze wykorzystując usługi S3, EFS oraz EBS.
 • Dowiesz się jak utworzyć automatyczne autoscaling twojej aplikacji, który będzie ją skalował do aktualnych potrzeb i wymagań.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z chmurą AWS i chcesz przekonać się jak szybko można wykorzystać AWS do budowy niesamowitych aplikacji, unowocześniania istniejących oraz analizy danych to ten kurs skierowane jest właśnie dla ciebie! Podczas tego kursu omówimy szereg popularnych zagadnień z którymi spotykamy się w dzisiejszych czasach gdy budujemy i projektujemy nowoczesne aplikacje/systemy.

Kurs ten to w 95% pokazywanie faktycznego działania chmury AWS, slajdy zostały ograniczone do minimum i obejmują mniej niż 5% całości.


Kurs ten został podzielony na następujące sekcje:

 1. Pierwsze kroki z AWS - Podczas tej sekcji skupimy się na podstawach podstaw - założymy wspólnie nowe konta chmurowe AWS oraz poznamy zasady jego działania. Zobaczymy jak można korzystać z chmury wykorzystując tzw. konsolę AWS gdzie utworzymy pierwszego użytkownika wykorzystując usługę AWSIAM oraz utworzymy pierwszy prosty serwery wirtualny za pomocą usługi Amazon LightSail.


 2. Serwery wirtualne w chmurze - Serwery wirtualne stanowią podstawowy element chmury, podczas tej sekcji zobaczymy na czym polega oraz jak utworzyć serwer oparty o Linuxa oraz Windowsa wykorzystując usługę Amazon EC2.


 3. Praca z serwerami oraz usługi do przechowywania danych - W tej sekcji opiszemy najważniejsze usługi, które są wykorzystywane przez użytkowników do przechowywania danych. Zobaczymy na czym polegają różnicę pomiędzy takimi usługami jak EBS, EFS czy wreszcie Amazon S3.


 4. Usługi Sztucznej Inteligencji - Kolejnym popularnym tematem i zagadnieniem nowoczesnych aplikacji jest sztuczna inteligencja. Podczas tej sekcji zobaczymy jakie typowe usługi sztucznej inteligencji są oferowane przez AWS i jak można je wykorzystać. Opiszemy tutaj usługi jak Amazon Polly - czyli usługa pozwalająca zamieniać tekst w audio w kilkudziesięciu językach, Amazon Translate - czyli usługa do konwersji tekstu pomiędzy różnymi językami, Amazon Transcribe - czyli konwersja audio na tekst oraz Amazon Rekognition - czyli analiza zdjęć i filmów z wykorzystaniem AI.


 5. Autoscaling - Podczas tej sekcji kontynuujemy naszą przygodę z serwerami wirtualnymi. Wykorzystamy jednak dodatkowo funkcjonalność chmury pozwalającą na automatyczne skalowanie, czyli dodawanie (i usuwanie) nowych serwerów wirtualnych w miarę potrzeb i zwiększenia obciążenia naszej aplikacji. Dodatkowo wykorzystamy usługę Elastic Load Balancing aby utworzyć inteligentny load balancer dla naszej aplikacji.


 6. Bazy Danych - W tej sekcji opiszemy dwa główne rodzaje usług AWS z rodziny bazodanowej. Wpierwszej kolejności utworzymy bazę MySQL z wykorzystaniem usługi Amazon RDS a następnie bazę typu nierelacyjnego wykorzystując usługę DynamoDB.


 7. Kontenery Dockerowe - Kontenery stanowią dzisiaj istotny element budowy nowoczesnych aplikacji internetowych. Wtej sekcji, przyjrzymy się ich działaniu oraz zobaczymy jak AWSdodatkowo usprawnia proces ich wykorzystywania. Utworzymy własne repozytorium dockerowe z wykorzystaniem usługi Amazon ECR a następnie uruchomimy prostą stronę WWWopartą o kontenery z wykorzystaniem usług ECSoraz Fargate.


 8. BigData - W tej sekcji zajmiemy się istotnym elementem analizy dużych zbiorów danych. W tym celu w pierwszej kolejności przygotujemy zbiór testowy (1GB), który następnie będziemy analizować z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi dostarczanych przez AWS. W tym celu wykorzystamy usługę AmazonEMR - aby utworzyć cluster hadoop-owy. Dodatkowo zobaczymy jak przeanalizować dane z wykorzystaniem usługi Amazon Athena - czyli w postaci serverless. Na tym jednak nie zakończymy, utworzymy również własną hurtownię danych (Amazon Redshift), którą również wykorzystamy do analizy przygotowanych danych. Na koniec omówimy sposoby wizualizacji danych z wykorzystaniem usługi Amazon QuickSight.

Taught by

Tomasz Stachlewski

Reviews

4.6 rating at Udemy based on 1048 ratings

Start your review of AWS w 7 dni

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.