Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

HTML&HTML5 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti

via Udemy

Overview

HTML&HTML5

What you'll learn:
  • HTML ile web tasarımı yapmak

Html ve Html5 ile web tasarımı içi gerekli olan altyapı bu kursta verilmek istenmiştir. Birinci bölüm kısa bir giriş bölümünden oluşmaktadır. İkinci bölümde ise HTML elementleri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde liste ve tablo elementleri açıklanarak, küçük bir ana menü örneğinin HTML list yardımıyla nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Dördüncü bölümde HTML dokumanına eklenebilecek media elementleri gösterilmiştir. Beşinci bölümde HTML form elementleri ve input elementleri tek tek açıklanmış ve bu elementlerin aldığı attribute'lar (özellikler) gösterilmiştir ve örnek bir PHP uygulaması yapılmıştır. Son bölümde ise HTML ile ilgili ek bilgiler anlatılmıştır.

Taught by

bidoluyazılım .

Reviews

Start your review of HTML&HTML5 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.