Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

via Udemy

Overview

SQL Dilini ve Veritabanı Sorgulamayı Gerçek ve Örnek Uygulamalar ile Yazarak Öğrenin

What you'll learn:
  • SQL dilini kullanarak başta MSSQL olmak üzere tüm veritabanlarında Veri sorgulamaları yapabileceksiniz.
  • Temel SQL komutları olan Select, Insert, Update,Delete komutlarını kullanarak SQL sorgulayabileceksiniz.
  • SQL Server 2017 kurulumunu ve kurulumda dikkat edilmesi gereken hususları öğreneceksiniz.
  • İlişkisel veritabanı sistemlerini öğrenecek ve kendiniz ilişkisel bir veritabanı tasarlayabileceksiniz.
  • SQL öğrenirken en çok zorlanılan konular olan Join, SubQuery ve Group By kavramlarını gerçek örnekler ile kullanmayı öğreneceksiniz.
  • Veritabanı tasarlarken hangi veri tipinin sizin için en uygun olduğuna karar verme becerisi kazanacaksınız.

Bu kursta temel seviyeden başlayarak SQLdili anlatılmaktadır.

Bu kursu alanlar, kursun sonunda

Temel SQLcümleleri olan Select,Insert,Update,Delete komutları ile veritabanı sorgulamayı,

DDL komutları olan Create, Alter, Drop gibi komutların nasıl kullanıldığını,

İlişkisel veritabanı mantığını ve ilişkisel veritabanı mimarisinin nasıl yapıldığını,

İç içe select (subquery) kullanmayı

Index, View, Procedure, Function gibi kavramları

Gerçek veri ve gerçek senaryolar ile uygulamalı olarak MSSQLplatformu üzerinde öğreneceklerdir.

Taught by

Ömer Çolakoğlu and Veri Bilimi Okulu

Reviews

4.6 rating at Udemy based on 5779 ratings

Start your review of Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.