Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Python Programlama Eğitimi A-Z™ - 2020 (57.000+ Öğrenci)

via Udemy

Overview

Python Temelleri - Veri Çekme (Selenium, Scrapy) - Django Web - Veri Analizi ( Numpy , Pandas, Matplotlib ve Seaborn )

What you'll learn:
 • Python Programlama Dili Temellerini - Veri Tiplerini - Değişken ve Sabitleri
 • Python - Anaconda - Jupyter Notebook Kurulum ve Kullanımını
 • Python Karakter Dizilerini - Sayıları Kullanmayı - Boolean Değerleri
 • Python Sözlükleri - Demetleri - Kümeleri - Veri Tiplerinin Metotlarını
 • Python Koşul İfadelerini - Döngüleri - For ve While Döngüsünü Nasıl Kullanacağınızı
 • Python'da ki Fonksiyonların Kullanımını ve Python ile Nesne tabanlı programlamayı
 • Python Modül - Paket ve Kütüphaneleri - Pythonda Hata ve İstisnaları - Python'da Dosya İşlemlerini
 • Web crawling , Web scraping mantığını öğrenmiş olacaksınız
 • Web sitelerinden verileri çekebiliyor olacaksınız
 • Beautiful Soup4 ve Requests Modüllerini
 • Selenium modülü ile sosyal medya otomatik giriş otomasyonu yapacağız
 • Scrapy framework'ünü öğrenmiş olacaksınız
 • Python programlama dili ile web geliştirme temellerini öğreneceksiniz
 • Django Framework - Web çatısını öğreneceksiniz
 • Python ile beraber Veri analizi nasıl yapılır adım adım uygulayarak öğreneceksiniz
 • Veri Analizi için vazgeçilmez olan NUMPY ve PANDAS Python kütüphanelerini çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz
 • Veri görselleştirme için Kullanılan MATPLOTLİB ve SEABORN kütüphanelerini çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

Dünyanın En Çok Tercih Edilen Yazılım Programlama Dili Olan Python Temellerini bu kursta öğrenebilirsiniz.Bu kursu bitirdiğinizde ;

 • Python Programlamaya Giriş Yapmış Olacaksınız

 • Python Programlama Dili Temellerini

 • Python Veri Tiplerini

 • Python ile Değişken ve Sabitleri

 • Python Veri Tiplerinin Metotlarını

 • Python - Anaconda - Jupyter Notebook Kurulum ve Kullanımını

 • Python Karakter Dizilerini

 • Python Sayıları Kullanmayı

 • Python Boolean Değerleri

 • Python Sözlükleri - Demetleri - Kümeleri

 • Python Veri Tiplerinin Metotlarını


 • Python Koşul İfadelerini

 • Python'da Döngüleri

 • For ve While Döngüsünü Nasıl Kullanacağınızı

 • Python'da ki Fonksiyonların Kullanımını

 • Python ile Nesne tabanlı programlamayı

 • Python Modül - Paket ve Kütüphaneleri

 • Pythonda Hata ve İstisnaları

 • Python'da Dosya İşlemlerini


 • Web crawling , Web scraping mantığını öğrenmiş olacaksınız

 • Web sitelerinden verileri çekebiliyor olacaksınız

 • Beautiful Soup4 ve Requests modüllerini

 • Beautiful Soup4 ve Requests ile Glassdor en iyi kazanan meslekler verisini çekeceğiz

 • Selenium modülünü öğrenmiş olacaksınız

 • Selenium modülü ile sosyal medya otomatik giriş otomasyonu yapacağız

 • Selenium ile sosyal medya takipçilerini kayıt edeceğiz

 • Scrapy framework'ünü öğrenmiş olacaksınız

 • Scrapy ile Groupon sitesinden ürün verilerini çekeceğiz


 • Python programlama dili ile web geliştirme temellerini öğreneceksiniz

 • Django Framework - Web çatısını öğreneceksiniz

 • Django Temellerini öğrenerek ileri seviye konulara hazır olacaksınız

 • Kendiniz basit web uygulamaları geliştirebileceksiniz

 • Sizinle beraber To-do app projesini adım adım yapacağız


 • Python ile beraber Veri analizi nasıl yapılır adım adım uygulayarak öğreneceksiniz

 • Veri Analizi için vazgeçilmez olan NUMPYve PANDAS Python kütüphanelerini çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz

 • Python ile Veri görselleştirme nasıl yapılır adım adım uygulayarak öğreneceksiniz

 • Veri görselleştirme için Kullanılan MATPLOTLİB ve SEABORN kütüphanelerini çok detaylı bir şekilde öğreneceksiniz.

 • Kurs Bitiminde sıfırdan nasıl veriler analiz edilir ve veriler nasıl görselleştirilir uygulayarak öğrenmiş olacaksınız.

Taught by

Mehmet TEK

Related Courses

Reviews

Start your review of Python Programlama Eğitimi A-Z™ - 2020 (57.000+ Öğrenci)

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free