Get started with custom lists to organize and share courses.

Sign up

Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Taken this course? Share your experience with other students. Write review

Overview

Kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele, kes soovivad oma uurimistöö tegemise oskusi värskendada ja kõrgkoolide I ja II aasta tudengitele. Kursuse 9 nädalaga õpitakse, kuidas uurimistöös andmeid koguda, arvuti abil neid analüüsida ja teha järeldusi.

Syllabus

Nädal 1. Sissejuhatus kursusesse, õpikeskkonda ja tutvumine;
Nädal 2. Andmete kogumine ja ettevalmistamine analüüsiks;
Nädal 3. Andmestiku struktureerimine, puhastamine ja kodeerimine;
Nädal 4. Andmetest ülevaate saamine; sagedustabel, histogramm ja graafikud;
Nädal 5. Andmete töötlemine: keskmised ja hajutatus;
Nädal 6: Gruppide erisuste analüüsimine;
Nädal 7: Trendide ja seoste uurimine;
Nädal 8: Tulemuste esitamine infograafikaga;
Nädal 9: Kursuse lõpetamine, eneserefleksioon

Taught by

Mart Laanpere

Reviews for EMMA's Computer Assisted Inquiry
Based on 0 reviews

  • 5 star 0%
  • 4 star 0%
  • 3 star 0%
  • 2 star 0%
  • 1 star 0%

Did you take this course? Share your experience with other students.

Write a review

Class Central

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free

Never stop learning Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.