Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

EMMA

Computer Assisted Inquiry

Tallinn University via EMMA

Overview

Kursus on suunatud üldhariduskoolide gümnaasiumiõpilastele, õpetajatele, kes soovivad oma uurimistöö tegemise oskusi värskendada ja kõrgkoolide I ja II aasta tudengitele. Kursuse 9 nädalaga õpitakse, kuidas uurimistöös andmeid koguda, arvuti abil neid analüüsida ja teha järeldusi.

Syllabus

Nädal 1. Sissejuhatus kursusesse, õpikeskkonda ja tutvumine;
Nädal 2. Andmete kogumine ja ettevalmistamine analüüsiks;
Nädal 3. Andmestiku struktureerimine, puhastamine ja kodeerimine;
Nädal 4. Andmetest ülevaate saamine; sagedustabel, histogramm ja graafikud;
Nädal 5. Andmete töötlemine: keskmised ja hajutatus;
Nädal 6: Gruppide erisuste analüüsimine;
Nädal 7: Trendide ja seoste uurimine;
Nädal 8: Tulemuste esitamine infograafikaga;
Nädal 9: Kursuse lõpetamine, eneserefleksioon

Taught by

Mart Laanpere

Reviews

Start your review of Computer Assisted Inquiry

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.