Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Independent

Kreativní práce s informacemi

Nostis and Masaryk University via Independent

This course may be unavailable.

Overview

Kurz přináší základní informace o kreativním myšlení. Pomáhá k jeho rozvoji, k pochopení bloků kreativity, tréninku kreativního myšlení a kreativních technik.

Taught by

Dagmar Chytková and Michal Černý

Reviews

3.0 rating, based on 1 Class Central review

Start your review of Kreativní práce s informacemi

  • Profile image for Jakub Malinovský
    Jakub Malinovský
    Kurz již v současné době neexistuje - z webu nostis.org byl stažen. Nemohu jej tedy hodnotit po obsahové stránce (hvězičky vybrány jako nutná náležitost), ale toliko upozornit na nemožnost jej absolvovat.

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.