Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Coursera

İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)

Koç University via Coursera

Overview

İnfertilite tanı ve tedavi aşamasında bireylere verilecek hemşirelik bakım sürecinin uygulaması aşamasında ihtiyaç duyulan temel bilgiyi sağlar. İnfertilitenin nedenleri, tanı ve tedavi yöntemleri, bu süreçlerde çiftlerin yaşadıkları fiziksel ve psikososyal sorunları ve önlemeye yönelik hemşirelik girişimlerini içerir.

Syllabus

 • Fertilite ve İnfertilite Kavramları
  • Fertiliteyi etkileyen faktörler; infertilitenin tanımı, dünyada ve Türkiye’de görülme sıklığı, infertilite gelişimini etkileyen faktörler, infertilite neden toplumsal bir sağlık sorunudur?
 • Kadında İnfertiliteye Neden Olan Faktörler
  • Kadında infertilite yaratan faktörler; ovulasyon problemleri, tubal transport problemleri, uterin problemler, servikal ve vajinal problemler, diğer nedenler
 • Erkekte İnfertiliteye Neden Olan Faktörler
  • Erkekte infertilite yaratan faktörler; sperm üretimini bozan pretestiküler, testiküler ve posttestiküler faktörler
 • Kadında ve Erkekte İnfertilitenin Değerlendirilmesi
  • Erkek üreme sistemi ve sperm üretimi, kadında ve erkekte infertilite nedeninin araştırılması
 • İnfertilite Tedavileri
  • İnfertilite tedavileri; farmakolojik ajanlar, tedavi protokolleri, yardımcı üreme teknikleri, intrauterin inseminasyon, in vitro fertilizasyon, IVF başarısını ve sonucunu etkileyen faktörler, infertilite tedavisinde üçüncü taraf yaklaşımları
 • İnfertilitenin Tanı ve Tedavi Aşamasında Hemşirenin Rolü
 • İnfertilitenin Yükü
  • İnfertilitenin kadın, erkek ve çift üzerindeki etkileri, infertilitenin evlilik, cinsel yaşam ve sosyal yaşama etkileri, infertil bireylerde psikososyal sorunlar, infertilitenin psikososyal yükü
 • İnfertilite Tedavisi Başarısızlığı
  • İnfertilite tedavisi başarısızlığı; başarısız tedavi sonrası yaşananlar, bu süreçte eğitim ve danışmanlık, “Tedaviyi Bırakma” kavramı ve hemşirenin rol ve sorumlulukları

Taught by

Aygül Akyüz

Reviews

5.0 rating, based on 1 Class Central review

4.8 rating at Coursera based on 12 ratings

Start your review of İnfertilite Hemşireliği (Infertility Nursing)

 • Getting child is bless from the god, but now a days the younger couple facing the major problem on infertility. Now the rate of infertility is increasing due to changes in life styles, diet pattern and environment, exposure to radiation. In this we got good information on infertility.

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.