Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Android Geliştiriciler İçin Kotlin Kursu

via Udemy

Overview

Android programlama için Kotlin programlama dilini ücretsiz olarak profesyonel seviyede öğrenin

What you'll learn:
  • Nesne Yönelimli Programlama'yla(OOP) projeler geliştirebilmeyi
  • Android programlamada ileri düzey projeler geliştirmede gerekli olan kodlama bilgisi
  • Programla dilinin kavramsal yapısını
  • Programlamının temeli olan algoritma adımlarını
  • Fonksiyonel programlamayı

Kurs, Java kurumuyla başlangıç seviyesinden başlayacak olup kurs dahilinde profesyonel seviyeye kadar Kotlin eğitimi verilecektir.Bununla beraber kurs boyunca nesne yönelimli programlama ve daha da öne çıkan fonksiyonel programlama yapısı temel referans kaynağı olacaktır.

Zaman kaygısıyla hareket edilmiş ve bu doğrultuda en az zamanda en çok verim almak temel amaçlardan birisi oluşmuş ve videolar bu doğrultuda hazırlanmıştır.

Kurs boyunca sorular soru-cevap kısmından yanıtlanacaktır.

Genel hatlarıyla Kotlin'de ders anlatımında izlenecek yöntem baştan sona doğru üç başlık altında toplanabilir:

1-)Kavramsal tanım ve teorik yapı

2-)Kavramsal tanım ve teorik yapının anlatımına uygun olarak ilgili konunun örneklerle kod ortamında somutlaştırılması

3-)Öğrenilmiş olan konunun proje veya sorularla desteklemesi

Kurs sonunda Android platformda ileri düzeyde mobil uygulamalar geliştirebilmek için gerekli olan kodlama bilgisi kazanılmış olunacaktır.

Taught by

Ali KAHRAMAN

Reviews

Start your review of Android Geliştiriciler İçin Kotlin Kursu

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.