Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Davud Hoca ile Angular JS

via Udemy

Overview

AngularJS Temellerini bu kurs ile öğrenebilirsiniz.

What you'll learn:
  • AngularJS Temel Bilgisi

AngularJS, google'nin desteklediği, javascript MVC kütüphanesidir. MVC (Modal View Controller) verinin, görünümün ve kontrollerin ayrı tutulmasına dayanır. Modal: Verilerin tutulduğu nesnelerdir

Bu angularJS kursunda, temel elementleri, directiveleri, stringleri, objeleri, arrayları, controllers, filters, gibi kavramları, SQL verisini PHP veya ASP.NET ile JSON olarak almayı DOM, Event, Modules, Validayion gibi kavramları öğreneceğiz.

Bu kurs Davud Hoca Sıfırdan İleri Düzey Web Tasarımı ve Programlama Serisinin Temel Eğitimlerindendir.

Kursu anlayabilmek için temel JavaScript Eğitimine ihtiyacınız vardır.

Taught by

Davud Hoca

Related Courses

Reviews

Start your review of Davud Hoca ile Angular JS

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free