Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

SQL Server DBA Eğitim Videosu Serisi

via Udemy

Overview

Veritabanı güvenlik, backup, yönetim gibi konuları detaylarıyla öğrenin ! [DBA-SQL Server]

What you'll learn:
 • Veritabanı dosyaları shrink işlemleri (MDF&Log)
 • Veritabanı alfabe ayarları
 • Snapshot Oluşturma
 • Contained Database Kavramı
 • Backup Kavramı ve Backup Çeşitleri
 • Sunucu Seviyesinde Denetim Mekanizması
 • SQL Server Configuration Manager Çeşitleri
 • Linked Server Kullanımı
 • SQL Server Agent ile Uyarı Oluşturma
 • Maintenance Plan Çalışmaları
 • SQL Server Varsayılan Port'unu Değiştirme

Veri Tabanı Yöneticisi

Veritabanı Yöneticileri bir şirketin verilerini organize eder ve yönetir. Veritabanı yöneticileri, işletme verilerinin; doğru, kullanılabilir ve güvenli olmasını sağlar. Kurumsal veritabanı, bordro, imalat, satış ve daha fazlasını yürüten temel iş sistemlerinin kalbidir. Tüm bu nedenlerden dolayı veritabanı yöneticileri bir kuruluşun başarısında önemli bir rol oynamaları rolüyle tanınırlar.

Tipik bir veritabanı yönetimi öğrenme planı; bilgisayar bilimleri, veri tabanı yönetimi, bilgisayar bilgi sistemleri veya ilgili bir alan üzerinde lisans derecesi ile başlar. Teknik, işletme ve iletişim becerileri dengesi, bir veritabanı yöneticisinin başarısı ve yukarı doğru hareketliliği açısından kritik önem taşır.

Becerileri ve Sorumlulukları

 • Kurumsal veritabanını uygular, destekler ve yönetir.

 • İlişkisel veritabanı nesnelerini tasarlar ve yapılandırır.

 • Veri bütünlüğü ve kullanılabilirliğinden sorumludur.

 • Veritabanı sunucularını tasarlar, uygular ve izleyebilir.

 • Veri dağıtımı ve veri arşivleme çözümlerini tasarlar.

 • Yedeklemeler ve felaket kurtarma da dahil olmak üzere veritabanı güvenliği sağlar.

 • Uygulama ve veri sağlama planını yapar ve uygular.

 • Veritabanı bilgilerini entegre mobil cihazlara aktarır.

 • Bazı veritabanı yöneticileri şirket veritabanını tasarlar ve geliştirir.

 • Bazı veritabanı yöneticileri iş kararlarını şekillendirmeye yardımcı olmak için kurumsal verileri analiz eder ve raporlar.

 • Varlık ilişkisi ve veri akış diyagramları, veritabanı normalleştirme şeması, fiziksel veritabanı haritalarına mantıksal ve veri tablosu parametreleri üretir.

 • Veritabanı yöneticileri, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL ve Oracle gibi bir veya daha fazla önde gelen veritabanı yönetim sisteminde uzmandır...


Taught by

Alper ÇELİK

Reviews

4.6 rating at Udemy based on 321 ratings

Start your review of SQL Server DBA Eğitim Videosu Serisi

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.