Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Uygulamalı Etik Hacker Kursu

via Udemy

Overview

Sıfırdan ileri seviyeye etik hacker eğitimimiz ile sızma testi, web ve ağ güvenliği öğreniyoruz

What you'll learn:
 • Teferruattan uzak, yalın ve net, tecrübeye dayanan, en geçerli bilgilere sahip olmanın verdiği bir özgüven geliştirmek
 • Hackerların kullandığı tarama ve zafiyet sömürme araçlarını çalışma mantıklarına hakim olmak
 • Kablosuz ağ parolaları kırmak, kablosuz ağa bağlı kullanıcı verilerini öğrenmek.
 • SQL Injection, XSS ve CSRF gibi saldırıları ile web uygulama zafiyetlerini tespit etmek.
 • HTTP metot ve durum kodlarını bilmek ve ağ akışını takip edebilmek.
 • Linux ve network bilgisi edinerek yazılım ve ağlardaki zafiyetleri tespit etmek.
 • Ağdaki cihazların internet bağlantılarını, kullandıkları servisleri ve siteleri dinlemek.
 • Ağdaki canlı sistemlerin tespit edilmesi ve bunlar hakkında aktif bilgi toplama.
 • Hedeflenen sistemde, kullanıcı, port, servis, işletim sistemi ve versiyon bilgileri edinmek.
 • Kişiler, kurumlar ve sistemler hakkında ağ, altyapı, e-posta ve kurumsal bilgileri pasif bilgi toplama yöntemleri ile edinmek.
 • Kurstaki araçların çalışma mantıkları ve hedef tarafından nasıl tespit edildiklerini öğrenmek.
 • Linuxta dizin, dosya, kullanıcı ve paket yönetimini öğrenmek, sistem izleme araçlarını etkin kullanmak.
 • İnternetin çalışma mantığına, bağlantı, ağ, taşıma ve uygulama katmanlarını öğrenmek.
 • TCP/UDP ve internet protokollerini bilip, adresleme sistemlerini hesaplayabilmek.
 • Metasploit gibi zafiyet sömürme araçlarını etkin kullanabilmek.
 • Çeşitli ağ saldırıları düzenleyebilmek ve arka planlarındaki çalışma mantıklarını bilmek.
 • Sosyal mühendislik, oltalama saldırıları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak (Yakında)
 • Parola saldırı araçlarına, kodlama ve özetleme algoritmalarına aşina olmak (Yakında)
 • Netsparker web uygulama zafiyet tarama aracının kullanımı (Yakında)
 • Nessus, ağ ve zafiyet tarama aracının kullanımı (Yakında)
 • Kali Linux ve içerdiği yazılımları etkin kullanmak.

Sizlere tecrübemizle, sektördeki en geçerli bilgileri, en uygun sırada, en uygun sürede sunan yoğunlaştırılmış bir içerik hazırladık. Konunun özüne odaklanarak hızla ilerlemenizi hedefledik. Kariyerinizde beyaz şapkalı hacker veya sızma testi uzmanı olma hedefleriniz varsa, ağ ve web uygulama güvenliği konularında detaylı ve uygulamalı bilgiler edinmek istiyorsanız, bilgisayar ve ağbilginizi daha ileri bir noktaya taşımak istiyorsanız bu Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Kursu'nu çok seveceksiniz. Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğutarafından titizlikle hazırlanan bu kursta sektörde geçerliliği olanteknik bilgiye erişimin yanı sıra, sızma testleri ve etik hacker olmakla ilgiliher sorunuzaalanında uzmaneğitmenlerden yanıt alabileceksiniz.

En temel seviyeden başlayarak temel linux, ağ ve sistem bilgisi, Kali Linux ve VirtualBox kullanımı, OSIkatmanları, ağ ve servis protokolleri, Nmap, NetBIOS, Netdiscover araçları ile aktif bilgi toplama konularının yanı sıra; orta ve ileri seviyezafiyet sömürme araçları, metasploit,parola saldırıları,hash ve kripto kavramları, ağ saldırıları,bilinen zafiyetler,DDos saldırıları, ARPSaldırıları, kablosuz ağsaldırıları ile devamedeceğimiz kursun web uygulama güvenliği bölümünde HTTP metot ve mesajları,Brute-forcesaldırıları, sunucudakomut çalıştırma,CSRF, XSS, LFI veSQLInjection zafiyetlerinin tamamını uygulamalı olarak zafiyetlerinarka planlarınıinceleyerek öğrenebileceksiniz.

Bu kurs size şu konularda temelden başlayarakileri seviyeye kadar Beyaz Şapkalı Hacker olmanın inceliklerini katacaktır:

 • Beyaz şapkalı hackerlığa giriş,

 • Kali Linux ile çalışma ortamının hazırlanması,

 • Linux kurulumları, sanal makine yönetimleri,

 • Temel Linux bilgisi, dizin, dosya, kullanıcı, süreç ve paket yönetimi,

 • Temel ağ bilgisi, bağlantı, ağ ve uygulama katmanları,

 • ARP, DDos veya uygulama zafiyetleri kullanılarak düzenlenen ağ saldırıları,

 • Web uygulamalarında uygulamalı olarak sunucudakomut çalıştırma, CSRF, XSS, Dosya çağırma ve SQLInjection saldırıları düzenleyerek zafiyet tespiti

 • HTTP protokolü, metot ve mesaj kodlarının yorumlanması,

 • Kablosuz ağ parolaları kırmaaraçlarının etkin kullanılması ve çalışma mekanizmaları,

 • Kişi ve kurumlar hakkında pasif tarama yöntemleri ile bilgi toplama,

 • Zafiyet sömürme araçlarını etkin kullanarak bulunan zafiyetlerin doğrulanması,

 • Parola saldırıları düzenleyebilmek ve popüler wordlistler

 • Sosyal mühendislik saldırıları ve korunma yolları

Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Kursu öğrenci talepleri doğrultusunda periyodik olarak güncellenecek ve yeni kurs ve videolar eklenecek, ayrıca öğrenciler kurstaki konular hakkında sorularına BÜSİBEReğitmenleri tarafındancevap alabilecekler;bu sayede online ortamda öğrenci etkileşimli en faydalı kursu sürekli sağlayacağız.

Taught by

Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi Topluluğu

Reviews

4.4 rating at Udemy based on 2125 ratings

Start your review of Uygulamalı Etik Hacker Kursu

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.