Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

PyTorch ile Derin Öğrenme

via Udemy

Overview

PyTorch kütüphanesi ile Derin Öğrenme Projeleri Oluşturma

What you'll learn:
  • PyTorch Kütüphanesi ile Derin Öğrenme

Facebook tarafından geliştirilen PyTorch kütüphanesi en temel seviyeden başlayarak projeler ile örneklendirilerek bilgilerinize sunulmuştur. Kursun içeriği temel olarak aşağıda paylaşılmıştır:

1. Kurulum

2. Numpy Kütüphanesi

3. Pandas Kütüphanesi

4. PyTorch Temelleri

5. Makine Öğrenmesi

6. Yapay Sinir Ağları-Örnek Proje

7. Evrişimsel Sinir Ağları -Örnek Proje

8.Doğal Dil İşleme - Örnek Proje

Videolarda anlatılan uygulamalar ve ek dosyalarpaylaşılmıştır. Ödev ve quizler eklenecektir.Katılımcıların yorum ve önerileri doğrultusunda ilave video dersleri hazırlanmaktadır.

Taught by

Enes Polat

Related Courses

Reviews

Start your review of PyTorch ile Derin Öğrenme

Never Stop Learning!

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Sign up for free