Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Tel Aviv University

מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science

Tel Aviv University via Coursera

This course may be unavailable.

Overview

הפסיכולוגיה היא תחום מחקר מדעי שמנסה לזהות ולהבין את הגורמים השונים שמשפיעים על התנהגותם של בני אדם בעולם. אבל – למה זה נחוץ? הרי אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב. ולמה הכוונה ב"מחקר מדעי"? האם פסיכולוגיה היא תחום מדעי? האם אפשר לחקור רגשות, אישיות וזיכרון באמצעות אותן השיטות שאנחנו חוקרים כוכבי לכת ובקטריות?

בהוראתה של פרופ' גלית יובל ובעזרת אנימציות מושקעות, ביקורים במעבדות, הרצאות אורח של חוקרי פסיכולוגיה ומוח של אוניברסיטת תל אביב ועזרי למידה נוספים, נענה בקורס זה על שאלות אלו ועוד, ונראה כיצד אפשר לבחון שאלות פסיכולוגיות בכלים מדעיים.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

על מנת לצבור קרדיט אקדמי של אוניברסיטת תל אביב עבור הקורס, יש לעמוד בהצלחה בבחינה שמתקיימת באוניברסיטת תל אביב. תוכלו למצוא מידע
https://tauonline.tau.ac.il/registration :נוסף כאן
:בנוסף, ניתן להתקבל לחלק ממסלולי הלימוד באוניברסיטת תל אביב באמצעות הקורסים המקוונים, קראו עוד כאן
https://go.tau.ac.il/b.a/mooc-acceptance
:מורים המעוניינים ללמד את הקורסים בכיתותיהם מוזמנים לקרוא בקישור הבא על תוכנית תיכון אקדמי מקוון
https://tauonline.tau.ac.il/online-highschool

Syllabus

האם ניתן לחקור תהליכים פסיכולוגיים באופן מדעי?
-מטרת השיעור היא להבין מהי השיטה המדעית, באיזה אופן ניתן להשתמש בה על מנת לחקור תהליכים פסיכולוגיים ומדוע זה חשוב. נלמד על ההבדל בין פסיכולוגיה מבוססת מדע ופסיכולוגיה שאינה מבוססת מדע.

ביהביוריזם: החקר המדעי של התנהגות ולמידה
-מטרת השיעור היא להבין כיצד אפשר לחקור התנהגות בשיטה המדעית. אנחנו נראה שחקר התנהגות של בעלי חיים יכול ללמד אותנו על התנהגות אנושית ואפילו לעזור לפתח טיפול בהפרעות נפשיות. במהלך השיעור נכיר את הזרם המרכזי ששלט בפסיכולוגיה ב 50 השנים הראשונות של המאה הקודמת - הביהוויוריזם.

פסיכולוגיה קוגניטיבית
-מטרת השיעור היא להדגים כיצד ניתן לחקור תהליכים קוגניטיביים כמו קשב זיכרון ותפיסה בשיטות כמותיות ואובייקטיביות, למרות שאי אפשר לראות אותם. נלמד על הפער בין המידע שנכנס למיינד מהעולם החיצוני דרך החושים ועל הייצוג של המידע במיינד שמושפע מגורמים רבים כמו ידע, שפה או רגשות ולכן שונה מהגירוי בעולם החיצוני.

מוח ופסיכולוגיה: מה הקשר ביניהם?
-מטרת השיעור היא להסביר את העקרונות הבסיסים של פעילות ומבנה המוח ומה הקשר בין תהליכים ביולגיים לתהליכים פסיכולוגים. אנחנו נראה שהקשר בין מוח לתהליכים פסיכולוגיים הוא דו כיווני כך ששינוי במוח בא לידי ביטוי בשינוי פסיכולוגי אך גם שינוי במצב פסיכולוגי מתבטא בשינוי מוחי.

פסיכולוגיה התפתחותית
-מטרת השיעור היא להדגים כיצד מתפתח המיינד שלנו מהינקות לבגרות. נלמד על מספר שיטות מדעיות שמאפשרות לנו לדעת כיצד תינוקות מייצגים את העולם החיצוני ונגלה שלמרות שהם לא יכולים לדבר ולשתף אותנו באופן שבו הם תופסים את העולם, הידע שיש להם על העולם מאוד מגוון ועשיר.

פסיכולוגיה חברתית
-מטרת השיעור היא להדגים כיצד נוכחותם והתנהגותם של אנשים אחרים משפיעה על הביצועים, הדעות והתנהגות שלנו. בנוסף נראה כיצד הדעה שלנו על אנשים אחרים משפיעה על האופן שבו אנחנו מתנהגים כלפיהם.

הבדלים בינאישיים: אינטליגנציה ואישיות
-מטרת השיעור היא להדגים כיצד ניתן לחקור את האופן שבו אנחנו שונים אחד מהשני ביכולות תכונות וכישורים. נתמקד בשאלה כיצד מודדים אינטליגנציה ותכונות אישיות ומה התפקיד של תורשה וסביבה בהבדלים שיש בינינו ביכולות ותכונות אלה.

פסיכופתולוגיה - אבחון וטיפול
-מטרת השיעור היא להבין איך מאבחנים ומטפלים בהפרעות נפשיות. נגדיר מהי הפרעה נפשית, מהם דרכי האבחון והטיפול הקיימים ונדגיש את החשיבות של השימוש בשיטות כמותיות ואובייקטיביות על מנת להציע אבחון מהימן ותקף וטיפול יעיל. נבחין בין טיפול פסיכולוגי מבוסס מדע לטיפול שאיננו מבוסס מדע.

Taught by

Galit Yovel, PhD

Reviews

Start your review of מבוא למדעי הפסיכולוגיה - Introduction to Psychological Science

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.