Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Gökhan Muharremoğlu ile Siber Güvenlik 2

via Udemy

Overview

Meraklısına Siber Güvenlik

What you'll learn:
  • siber güvenlik
  • ethical hacking
  • cyber security
  • penetration testing
  • penetrasyon testi

Siber güvenlik başlıklarında meraklısından uzmanına kadar her kesime hitap edebilecek içerikler ile saldırılar ve bu saldırılardan korunmanın yollarının anlatıldığı, bilgiye doğrudan ulaştıran içerikler ve eğitimler.


Saldırı ve savunma için gereken bilgi, bir bıçak ve bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birbirinden ayıramayacağımız bu bilgileri saldırganlardan önce bilerek yol yöntemleri anlamak, siber güvenlikte en zayıf halka olan insan faktörü tarafındaki farkındalığı arttırmaya yardımcı olmaktadır.


Bilimsel birçok alanda olduğu gibi bilgi güvenliğinde de hesaplanabilir sebep ve sonuç ilişkileri dikkat çekmektedir. Bu ilişkileri iyi gözlemlemek ve sebepleri iyi analiz etmek, sonuçlar hakkındaki yorum gücünü arttırmak için kullanılabilir. Bu aşamada dinamikleri analiz etmekte kullanılacak ve sonuca uzanan yapıyı sağlam temeller üzerine oturtacak olan öğe, Temel Bilgi Güvenliği Prensipleri olacaktır.


Süreç veya teknik sebeplere dayalı olup olmadığına bakılmaksızın bir sistemi detaylarıyla dahi incelemeden çıkabilecek olası zafiyetler hakkında yorum yapabilmek mümkündür. Bilgi güvenliğinin genel resmine ve tasarımlarda kullanılan dinamiklere bakıldığında, aslında çoğu zafiyetin temel prensiplerin doğal bir sonucu olarak türediği görülebilmektedir. Doğası gereği oluşması muhtemel zafiyetlerin aktif kullanımda olan ortamlarda da hayat bulması nedeniyle oluşan bu zafiyetler artık hayatlarına riskler olarak devam edeceklerdir.


Olası zafiyetleri tahmin etmede kullanılacak yöntem, temel prensiplerden yola çıkmak olacaktır. Bu aşamada temel prensiplere hâkim olmak ve hangi prensibin nasıl bir sonuca götürebileceğini önceden bilmek, yapılacak tahminler için anahtar rol oynayacaktır. Temel prensiplerin götürebileceği sonuçlar bilindiğinde ise geriye kalan sadece var olan problemin ters çözüm yoluyla hangi prensibe işaret ettiğini bulmak olacaktır.


Siber Güvenlik out of box düşünme yetkinliği gerektiren yeteneğe dayalı bir alandır. Yetenek, bilgi ve bol çalışma ile harmanlandığında ortaya kayda değer sonuçlar çıkmaktadır. Buna ön ayak olabilmesi açısından temel bakış açısına ilişkin fikir vermeye yardımcı olacak bu kurs umarım sizlere faydalı olur.


Gökhan Muharremoğlu

Taught by

Gökhan Muharremoğlu

Reviews

4.1 rating at Udemy based on 89 ratings

Start your review of Gökhan Muharremoğlu ile Siber Güvenlik 2

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.