Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

Udemy

Siber Güvenlik -Gökhan Muharremoğlu ile Etik Hacking/Savunma

via Udemy

Overview

Merkalısına Siber Güvenlik

What you'll learn:
  • Siber Güvenlik
  • Ethical Hacking
  • IT Security
  • Cyber Security
  • Penetration Testing
  • Etik Hackerlık

Siber güvenlik başlıklarında meraklısından uzmanına kadar her kesime hitap edebilecek içerikler ile saldırılar ve bu saldırılardan korunmanın yollarının anlatıldığı, bilgiye doğrudan ulaştıran içerikler ve eğitimler.

Saldırı ve savunma için gereken bilgi, bir bıçak ve bir madalyonun iki yüzü gibidir. Birbirinden ayıramayacağımız bu bilgileri saldırganlardan önce bilerek yol yöntemleri anlamak, siber güvenlikte en zayıf halka olan insan faktörü tarafındaki farkındalığı arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Taught by

Gökhan Muharremoğlu

Reviews

4.5 rating at Udemy based on 2182 ratings

Start your review of Siber Güvenlik -Gökhan Muharremoğlu ile Etik Hacking/Savunma

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.

Someone learning on their laptop while sitting on the floor.