Class Central is learner-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission.

ThaiMOOC

เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น (Introduction to Tennis )

Chiang Mai University via ThaiMOOC

Overview

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัยรายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับรายวิชา

กีฬาเทนนิส เป็นกีฬาได้รับความนิยมแพร่หลาย มีความสนุกสนาน สามารถฝึกฝนได้ด้วยตัวเอง หากแต่การจะเริ่มฝึกเล่นนั้น ผู้ที่สนใจควรได้รับการแนะนำพื้นฐานที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว ป้องกันการบาดเจ็บ และควรได้รับคำแนะนำในเรื่องกติกา มารยาทที่ดี ผู้เล่นก็จะสามารถเข้ากับคนทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี

การเปิดกระบวนวิชาเทคนิคการเล่นเบื้องต้น จึงเหมาะกันผู้เรียนที่ต้องการเรียนและฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง โดยเนื้อหาจะมีการอธิบาย และแบบฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ตามแบบฝึกมาตรฐานจาก ITF ที่ได้รับการยอมรับ มีเนื้อหาได้แก่ การฝึกระบบประสาทสัมผัส การตีลูกโฟร์แฮนด์ การตีลูกแบ็คแฮนด์ การตีลูกกระดอนผนัง การเสิร์ฟ การรับลูกเสิร์ฟ มีการฝึกฝนกันอย่างแพร่หลาย และยังมีเกมส์เสริมทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนอย่างสนุกสนาน พร้อมทั้งการอธิบายถึงกติกา มารยาทที่ผู้เรียนควรจะรู้ การสอนหรือฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิด (Massive Open Online Course: MOOC) จึงเป็นการเปิดการฝึกประสบการณ์ที่การเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะกับการนำมาใช้ในการฝึกหัดการเล่นเทนนิส ซึ่งไม่จำกัดอายุของผู้เรียน สามารถเข้ามาดูแบบฝึกในหัวข้อต่าง ๆ โดยหนึ่งหัวข้อใช้เวลาเพียงหนึ่งคาบหรือหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือถ้าผู้เรียนต้องใช้เวลาการฝึกมากกว่านี้ ก็จะยิ่งมีความชำนาญ ทำให้เกิดความมั่นใจในการจะเข้าสู่บทเรียนต่อไปได้ ดังนั้นหัวใจหลักของการฝึกฝนการเรียนรู้ผ่านระบบนี้คือ การจับหลักที่สำคัญของหัวข้อ สังเกต ทำการฝึกฝน ประเมินผล ทำซ้ำ ๆ เพื่อความชำนาญ และแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งในการเรียนก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในแต่ละหัวข้อผู้เรียนยังสามารถเปิดดูวีดีทัศน์ได้แบบไม่จำกัดครั้ง มีระบบที่ให้ผู้สอนได้ติดตามพัฒนาการของผู้เรียน และตอบข้อสักถามต่าง ๆ ผ่านระบบ หรือสามารถมาพบผู้สอนได้ตามสถานที่ และเวลาที่นัดหมาย เพื่อทบทวน แก้ไข ให้ผ่านการประเมินผลขั้นพื้นฐานที่ผู้สอนกำหนดไว้ หรือจะส่งไฟล์วีดีโอการทดสอบตามแบบฝึกมาเพื่อวัดการประเมิน ตามแต่ผู้เรียนจะสะดวก

ปัจจุบันการศึกษา การจัดการเรียนรู้มีอยู่มากมายหลายรูปแบบ การเรียนรู้ในแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเล่นเทนนิส เรียนรู้ได้จริง ทำได้จริง ฝึกฝนด้วยตนเอง และฝึกตามหลักที่มีความเป็นสากล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติและแสดงทักษะพื้นฐานการเล่นเทนนิสได้เป็นอย่างดี
  2. ผู้เรียนเข้าใจกฎ กติกา ในการเล่นได้เป็นอย่างดี
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายมารยาทการใช้สถานที่และการเป็นผู้เล่นที่ดีได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเทนนิสได้

Reviews

Start your review of เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น (Introduction to Tennis )

Never Stop Learning.

Get personalized course recommendations, track subjects and courses with reminders, and more.